Terms and Conditions

DISTANCES LĪGUMS un atgriešanas politika

Šis līgums tiek slēgts starp SIA RCPASS, reģ. Nr 40203452195. , juridiskā adrese: Paula Lejiņa iela 7-20, Rīga. Latvia (turpmāk tekstā SIA RCPASS) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu rigapass.lv interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē http://rigapass.lv.

Interneta veikala darbību nodrošina un uztur SIA RCPASS.

Veicot pasūtījumu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Distances līgumu.

Pircējam ir tiesības saņemt RCPASS piedāvātās preces piegādes punktā Kaļku iela 20, Rīga, Latvija pēc tam, kad Pircējs ir veicis preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, izvēloties vienu no SIA RCPASS piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Preču apmaksas veikšana nozīmē preču pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

Maksājumi tiek veikti, izmantojot starptautiskos maksājumu veidus. Pēc pasūtījumu un maksājumu veida izvēles, Jūs uzreiz pārejat uz lapu kur tiks veikts maksājums. Lapa ir aizsargāta pret manipulācijām. Internetbankas maksājuma tehnoloģijas vai plastikāta karšu maksājumu tehnoloģijas 3DSecure, kur Jūs maksājat ar  VISA/Mastercard karti, garantē Jums drošu pirkumu.

Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar SIA RCPASS, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ SIA RCPASS uzņēmumam piegādes punktā. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

– Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

– Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

SIA RCPASS ir tiesīgs vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no SIA RCPASS neatkarīgu apstākļu dēļ preču lietošana nav iespējama. (Piemēram, partnera pakalpojuma lietošanas sezona ir beigusies).

SIA RCPASS nenes atbildību par partneru (restorānu, muzeju u.tml.) pakalpojumu kvalitāti.

© 2023 creted by rigapass.lv